De bal moet over het net en in het vak van de tegenstander worden geslagen. Sla je de bal rechtstreekst tegen de achterwand of zijwand van de tegenstander, dan is je bal uit. Dus de bal moet eerst stuiteren in het veld van de tegenstander alvorens de wand te raken.

Krijg je de bal aangespeeld, dan mag je hem laten stuiteren en terugslaan. Je mag ook terugslaan voordat de bal heeft gestuitert (volley). Je mag ook de bal terug slaan nadat die eerst de grond en de wand heeft geraakt (rechtstreeks over het net of via de wand over het net).