Het jaar lidmaatschap is 162,5 euro. Dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
Stroom je later in het jaar in als lid, dan betaal je ook naar ratio minder.