Disclaimer. Let op !  

De op deze site vermelde contributies en lidmaatschapsvormen kunnen door de Algemene Ledenvergadering in Maart 2020 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden gewijzigd. Facturering van de contributies over 2020 vindt zo spoedig mogelijk plaats na deze Algemene Ledenvergadering.