De verschillende taken binnen de commissie worden op dit ogenblik herbelegd.