Padelbaan 3 en 4. Droom of werkelijkheid?

Vanuit het bestuur is een GO gegeven voor de aanleg van padelbaam 3 en 4 mits we de financiering rond krijgen!
Stap 1 is genomen.
Stap 2 is de goedkeuring krijgen van de Algemene Ledenvergadering. Jouw stem is nodig.
De vergadering vindt plaats op maandag 7 oktober om 19.30 uur. 
Bij deze de oproep om aanwezig te zijn en je stem uit te brengen.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je wellicht via een volmacht je stem uitbrengen.

Stap 3 is het verzamelen van de nodige financiële middelen. Aanleg van 2 banen kost ongeveer een ton.
Middels uitgifte van obligaties met een rente van 3 procent, willen we dit rond krijgen. Daarover volgt ter zijner tijd meer informatie. Ook hierin is uw steun nodig.

Stap 4 is de aanleg van de banen. Wanneer alles voorspoedig verloopt, zijn de banen eind februari 2020 klaar.

Vamos padel!