Doordraaiers APP - hoe gebruik ik hem ?

De Doordraaiers APP is bedoeld om informatie uit te wisselen met betrekking tot evenementen,  het zoeken van medespelers of andere relevante informatie. Een mooi instrument om te  communiceren en mekaar op de hoogte te houden! 

Probeer in de APP alleen relevante informatie te delen. Heb je spelers gevonden bijvoorbeeld, ga dan buiten de app de afspraak verder inplannen. Wil je grapjes maken, doe dat ook buiten de APP om met diegene persoonlijk. 

Hou de APP zuiver en waarvoor die is bedoeld. Spreek ook anderen hierop aan, soms wordt dit wel eens vergeten, of denkt men hier niet aan. 

Het wordt wel gewaardeerd om informatie met betrekking tot toernooien, clinics waaran deelgenomen kan worden en andere wetenswaardigheden met betrekking tot padel, te delen via deze APP.